Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1079 ürün | 1-20    Sıralama
 
Zehra Şeker Öğüz, Emine Yazıcıoğlu
Nisan 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Sigorta Hukuku kitabı, öğrencilerin ders kitabı ihtiyacını ve bu yönde iletilen taleplerin karşılanması amacıyla...
 
 
Yasemin Güllüoğlu Altun
Nisan 2019
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma Temel Arabuluculuk eğitim kitabı esas alınarak, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Yönetmeliği, Ücret Tarifesi ve Etik Kurallar çerçevesinde hazırlanmış. Sınava girecek olan...
 
 
İhsan Berkhan, İlyas Gölcüklü
Nisan 2019
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Arabuluculuk (Mediation), alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olarak Türkiye'de de hak ettiği yeri ve ilgiyi yapılan hukuki düzenlemeler sayesinde büyük ölçüde kazanmış. Usul...
 
 
Rayegan Kender, Ergon Çetingil, Emine Yazıcıoğlu
Nisan 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre güncellenen onüçüncü baskısı, gözden geçirilmek ve genişletilmek suretiyle ondördüncü baskıya hazırlanmıştır. Onüçüncü baskıda olduğu gibi, bu...
 
 
Süheyla Kahraman
Mart 2019
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Ortak velayet; çocuk, anne ve baba üçlüsü var olduğu sürece var olan bir kavramdır. Bu bağlamda ortak velayet kavramı, hem evlilik birliği kurulmadan önce hem evlilik birliğinin askıya alındığı...
 
 
Çise Sevimli
Mart 2019
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kadınların ve Çocukların Aile İçi Şiddetten Korunması adlı bu eserde, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin tarihsel süreci, şiddetin mağduru...
 
 
Emre Cumalıoğlu
Mart 2019
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma da; öngörülebilen ihlal kavramı ve sonuçları incelenerek ve henüz muaccel olmayan borcun ifa edilmeyeceğinin öngörülebilmesi olgusuna yönelik bir öneride bulunuluyor. Yaklaşık 170 yıl önce...
 
 
Ahmet Taha Gedikli
Mart 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Yazılı basın, radyo ve televizyon ile başlayan kitle iletişim faaliyetlerine, internetin ve internete bağlı olarak sosyal medyanın eklenmesiyle kişilik haklarına karşı çeşitli ihlaller ortaya...
 
 
Simge Saraçoğlu
Mart 2019
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanunu'nun 69. maddesi, bir kusursuz sorumluluk hali olarak yapı malikinin sorumluluğunu düzenlemektedir. Bu çalışmanın konusunu da söz konusu maddede düzenlenen kusursuz sorumluluk...
 
 
Hüseyin Can Aksoy
Mart 2019
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Kıta Avrupası hukukçuları, uygulamada, teminatların tek elden yönetilmesini ve kredinin yenileme yoluyla el değiştirmesinden etkilenmeksizin varlıklarını sürdürmelerini sağlayacak yöntemler...
 
 
Şerafettin Ekici
Mart 2019
60.00 TL
Sepete Ekle
   
1850'li yıllarda California'da başlayan altına hücum dönemi ile birlikte Amerikan hukuk sistemine girmiş olan escrow sözleşmesi, güvensizlik unsurunu bertaraf eden özelliği sayesinde bugün...
 
 
Vesile Sonay Evik
Mart 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde suç tipi açısından önem taşıyan"kamu idaresi","kamu idaresinin özellikleri","kamu görevlisi" kavramları, görevi kötüye kullanma suçunun tarihsel gelişimi, yabancı ülke kanunlarında suçun...
 
 
Önder Mustafa Öndül
Mart 2019
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada kıymetli evrak ve çek kavramı üzerinde kısaca durulduktan sonra çekin iptali davasının açılabilmesi için gerekli olan çekin zayi olması durumu ve görünüm şekilleri anlatılmış. Çekin zayi...
 
 
Ferhat Kayış
Mart 2019
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Şube kavramı, Türk Ticaret Kanunu yerine uygulama alanı sınırlı bazı kanunlarla Ticaret Sicil Yönetmeliği'n de tanımlanmış. Bu durum, bir birimin şube niteliğinde olup olmadığının tayini...
 
 
Ayşe Özge Atalay
Mart 2019
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza hukukunda sorumluluğun temelini oluşturan en önemli ilkelerden biri, suç teşkil eden hareketin gerçekleştirildiği esnada, failin kusur yeteneğine sahip olmasını gerekli kılan eş zamanlılık...
 
 
Ayşenur Öztürk
Mart 2019
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Telif hakkı sözleşmesi, eser sahibinin eseri üzerindeki hakları yahut bu hakların kullanımını bir başkasına devretme yükümlülüğü altına girdiği sözleşmedir. Bu sözleşme, eser üzerindeki mali haklara...
 
 
Gülşen Gedik
Mart 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Grup şirketlerinin ayrıcalıklı bir vergilendirilme sistemine tabi tutulması, pek çok gelişmiş ülke mevzuatlarında düzenlenmiş olmasına rağmen Türk vergi mevzuatında düzenlenmemiş ve bu çalışma, Türk...
 
 
Güray Erdönmez
Mart 2019
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Alacaklılardan mal kaçırmak için gerçekleştirilen işlemlere karşı etkin bir hukuki koruma sağladığı için, Türk hukuku tatbikatında tasarrufun iptali davasına oldukça sık başvurulmaktadır. O yüzden,...
 
 
Mert Namlı
Mart 2019
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, İcra Hukuku'nda başvurulan temel yaptırımlardan biri olan taşınmaz malların haczi ve paraya çevrilmesinin incelenmesini konu almaktadır. Her iki konu da teori ve uygulama...
 
 
Elif Beyza Akkanat Öztürk
Mart 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Borca aykırılık niteliği gereği bir sorumluluk tartışmasını beraberinde getirir. Hukuk sistemleri de bu tartışmaya dahil olur; aykırılığın hangi hal ve şartlar altında sorumluluğu beraberinde...
 
 
 1079 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019