Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 36 ürün | 1-20    Sıralama
 
A. Kadir Çüçen
Eylül 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. diyerek en bilge insan olmadığını büyük bir alçak gönüllülükle ileri süren Sokrates acaba haklı mıydı Gerçekten insanoğlu bir şeyin ne olduğunu bilebilir mi...
 
 
Ömer Demir
Eylül 2019
29.00 TL
Sepete Ekle
   
İncelemekte olduğunuz kitap hayvanlar aleminden bitkiler alemine ve oradan da genler dünyasına diyetten çocuk bakımına karı koca ilişkilerinden yasal ve anayasal düzenlemelere fiziksel...
 
 
Rüçhan Uz
Aralık 2018
14.81 TL
Sepete Ekle
   
Dünyada ve ülkemizde şiddet giderek artıyor. Ne yazık ki artan şiddet çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama görevini üstlenen okullarda da gözleniyor. Oysa biz yetişkinler, okula yolladığımız...
 
 
Ted Benton, Ian Craib
Ekim 2018
46.00 TL
Sepete Ekle
   
Burada incelediğimiz tartışmaların beraberinde getirdiği değerler vardır. Bunlardan biri ister doğa bilimlerinde isterse sosyal bilimlerde olsun bilimsel ve felsefi araştırmaların kompleks liğine...
 
 
A. Kadir Çüçen
Şubat 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışma mantık ders kitabı şeklinde hazırlanmıştır. Her konunun başına hazırlık sorulan ve sonuna da alıştırmalar konularak okuyucunun konuları daha kolay anlamaları sağlanmaya çalışılmıştır....
 
 
A. Kadir Çüçen
Eylül 2017
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilim felsefesinin amacı, araştırma alanı olan bilimi, bir bilim insanı bakışıyla değil de bilim felsefesinin kendine özgü bakış ve yöntemiyle ele almaktır. Bilim felsefesi, bilimin ne olduğunu,...
 
 
Ethika Nikomakheia
Eylül 2017
33.33 TL
Sepete Ekle
   
Nikomakhos'a Etik, Aristoteles'in temel ahlak kitabıdır. Bu kitabı Jules Tricot çevirisinden dilimize aktardık. Tricot, Aristoteles ve Antik Çağ Felsefesi uzmanıdır; Nikomakhos'a...
 
 
Hasan Güneş
Haziran 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın yazılmasının en önemli nedenlerinden biri satışta olan özgürlük kitaplarının çoğunluğu siyasi, felsefi ve sosyolojik bağlamda özgürlüğü ele alan kitaplar olmasıdır. Özgürlük çabası sadece...
 
 
Hayriye Erbaş
Haziran 2017
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal bilimlerde toplumsal sınıf, makro ve tarihsel düzlemde toplumların ele alınmasının önemli olduğu noktasına gelinmiş ve önümüzdeki dönemde böylesine bir anlayış üzerinden yapılan bilim...
 
 
Aliye Çınar
Nisan 2017
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Avrupalı Müslüman ibaresi esasında yeni bir atmosferde Müslüman kimliğini göstermektedir. Bu bağlamda oluşturulan Nilüfer Göle'nin Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar çalışması, bahis konusu...
 
 
Filiz Çoban Oran
Mart 2017
30.56 TL
Sepete Ekle
   
Soğuk Savaş Sonrası dönemde uluslararası politikaya nüfuz eden 'dinin geri dönüşü' 21. yüzyılın ilk çeyreğinde uluslararası politikayı nasıl etkileyip dönüştürmektedir? Bu soru bağlamında...
 
 
Kerime Üstünova
Mart 2017
25.93 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye Türkçesinin yapısal özelliği gereği eklemeli dil oluşu, doğal olarak ad ve eylemin sistem içindeki kullanıma çıkma biçimini; eklerin, görevsel dil birimlerinin rolünü önemli kılmaktadır. Bu...
 
 
Fatih Deyneli
Mart 2017
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada görüşme yapılan maliye bilim insanlarının seçiminde belirli bir sistematik yöntem izlenmemiştir. Ancak bilim insanlarının seçimi konusunda iki konu ön plana çıkmıştır. İlk olarak yakın...
 
 
Hüseyin Bal
Ekim 2016
39.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada nihai hedef suç sosyolojisinin bağımsız özgün bir disiplin olarak gelişimine katkıda bulunmaktır. Bunun için suç olgusu üzerine çalışan sosyologları öne çıkarmaya, çalışmalarını ve...
 
 
Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay
Ekim 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap, Osmanlı'dan günümüze Türk siyasal hayatının çeşitli süreçlerini, yapılarını ve bunların gördüğü işlevleri inceleyen, bunlarla uyumlu olarak değişen politik düşünce kalıplarını araştıran...
 
 
Friedrich Albert Lange
Mart 2016
58.33 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap esas olarak İlkçağ'dan XIX. Yüzyıla kadar materyalizmin, materyalist diye bilinen veya adlandırılan filozofların materyalist tezleri, görüşleri, öğretilerinin tarihi bir sergilemesi ve...
 
 
Abdurrahman Kurt
Mart 2016
30.56 TL
Sepete Ekle
   
Toplumsal bir varlık olarak bireyler genelde toplumsal yapı din ilişkisini ve özelde toplumsal sorunlar karşısında dinin rolünü anlamaya ilgi duyabilirler. Ne var ki din kaynaklı toplumsal olaylar...
 
 
Hüseyin Bal
Şubat 2016
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Nitel araştırma yöntemi, nicel yöntemin ulaşamadığı olgulara, bireylere, gruplara ulaşan, derinlemesine anlama ve yorumlamayı esas alan, öznelerin toplumsal etkinliklerine özel bir önem atfeden bir...
 
 
Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Power
Aralık 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Comte'da yaptığımız gibi kesinlikle her bir teorisyenin etkilendiği şahsiyetler ve düşünce okulları hakkında açıklamalar sunacağız ancak bu basitçe bir sosyoloji tarihi kitabı olmaktan ziyade...
 
 
Martin Slattery
Eylül 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Sosyolojide Temel Fikirler, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılların büyük sosyolojik düşüncelerine bir giriş çalışması olarak hazırlanmıştır. Hedef kitlesi sosyoloji ve ilişkili sosyal bilim derslerine...
 
 
 36 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020