Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 29 ürün | 1-20    Sıralama
 
Mehmet Öz, Serhat Küçük
Mayıs 2017
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Türk tarihçiliğinin ve tarih yazıcılığının Osmanlı hanedanlığı dönemi üzerine yazmış olduğu eserler ile dünyanın en önemli otoritelerinden biri olduğunu herkesin kabul ettiği isimlerden biridir Halil...
 
 
Ahmet Bican Ercilasun
Ocak 2017
57.50 TL
Sepete Ekle
   
Tarih disiplini içine yeni bir bakış açısı olarak sosyal tarihçiliği benimseyen Bahaeddin Yediyıldız, tarih alanında yaptığı çalışmalar ile bu alanda değerli bir öncü, önemli bir metodolojist olarak...
 
 
Vahit Türk, Şaban Doğan
Ocak 2017
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Türk edebiyatının ve ilim hayatının önemli şairlerinden Ali Şir Nevâî'nin eserlerinden biri olan Hayretü'l-Ebrar, mesnevi modelinde yazılmıştır. Zamanın estetik anlayışını, insane ve dünyaya...
 
 
Hamiye Duran
Ocak 2016
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmaları, daha ziyade Türk halk edebiyatı ve dini-tasavvufî Türk edebiyatı üzerinde yoğunlaşan Abdullah Güzel, Türkçenin doğru kullanılması, geliştirilmesi ve öğretilmesi hususunda önemli...
 
 
Mehmet Öz
Ocak 2016
37.50 TL
Sepete Ekle
   
Türk Kültür Tarihi üzerine birçok kitap, makale ve tebliğ yayınlayarak bu alanda kalıcı eserler bırakan Tuncer Baykara'ya ithaf edilen bu armağan kitap, akademisyenin biyografisi ile Türk...
 
 
Bülent Gül
Ocak 2015
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Çağatay Han dönemi Türk edebiyatı eserlerini doğru okunuşları ile günümüze kavuşturan Kemal Eraslan adına hazırlanan bu armağan kitap eski Türk dilleri hakkında hazırlanan makalelerden...
 
 
İbrahim Dilek
Ocak 2015
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Yeni yetişen ve yetişecek araştırmacılara hazine değerinde çalışmalar bırakan Fikret Türkmen'e ithaf edilen bu armağan kitap; Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası üzerine derin...
 
 
Reşat Genç
Ocak 2015
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden biri de Kaşgarlı Mahmud'un yazmış olduğu ‘Divânu Lugat'it-Türk' adlı eserdir. XI. yüzyıl Türk dünyası kültür hayatını en küçük nüansına kadar...
 
 
Mehmet Şahingöz
Ocak 2015
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Türk kültür ve siyasi tarihine değerli katkılarını bulunan tarihçi Reşat Genç, akademik hayatına pek çok kitap, makale ve araştırma sığdırmış bir isimdir. Değerli araştırmacının şahsına hazırlanan bu...
 
 
Recep Kılıç
Ocak 2015
35.00 TL
Sepete Ekle
   
İlahiyat profesörü, akademisyen, felsefeci ve araştırmacı kimlikleriyle Türk kültürünün önemli isimlerinden olan Süleyman Hayri Bolay, Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşâsı yolunda isimli armağan kitap...
 
 
İhsan Kalenderoğlu
Ocak 2014
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Uzun yıllar Türk halk inançları üzerine araştırmalar yapan ve bu Alana birçok araştırma kazanan bir bilim adamıdır Yaşar Kalafat. Kendisine ithaf edilen armağan kitapta Türk halk inanışlarının yanı...
 
 
Leonid Pavloviç Potapov
Ocak 2014
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Altaylılar hakkında makalelerden oluşan bu çalışma, Türk kültürü ve Türk halkbilimi alanlarında çalışan araştırmacıların yanı sıra Türk kültürüne, özellikle de, Altay Türklerine Altay Türklerinin...
 
 
Altan Çetin
Ocak 2014
57.50 TL
Sepete Ekle
   
Cumhuriyet tarihimizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden biri olarak sayılan Prof. Dr. Kâzım Yaşar Koparman'a ithaf edilen bu armağan kitapta Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi,...
 
 
Nadejda Petrovna Direnkova
Ocak 2014
27.50 TL
Sepete Ekle
   
İslamiyet öncesinde Türkler dini bakımdan kamlık olarak tanımlanan Tengricilik adı verilen ‘bir olan Tanrı' inancı üzerine ibadet ederlerdi. Bu dini kimliklerini Güney Sibirya Türkleri günümüze...
 
 
Alev Sınar Uğurlu
Ocak 2013
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Zeynep Kerman, yazdığı kitaplar, makaleler, sunduğu bildiriler ve yayınladığı metinlerle sadece öğrencilerin ve genç akademisyenlerin bilgi dağarcığını geliştirmekle kalmayıp özellikle yeni Türk...
 
 
Bahaeddin Yediyıldız
Ocak 2013
57.50 TL
Sepete Ekle
   
Felsefe ve mantık alanında önemli eserler vermiş olan Necati Öner adına hazırlanan bu armağan kitapta değerli akademisyenin biyografisinin ve düşünce sisteminin tanıtılmasının yanı sıra Felsefe...
 
 
Faruk Gökçe
Ocak 2013
37.50 TL
Sepete Ekle
   
Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri adlı eser Türk dilinde fiil birleşmelerinin bir alt türünü oluşturan art-fiil yapılarını eski ve yeni Oğuz Türkçesi çerçevesinde...
 
 
Bülent Gül
Ocak 2013
55.56 TL
Sepete Ekle
   
Türkoloji biliminin hayattaki nadir şahsiyetlerinden olan Prof. Dr. Ahmet Ercilasun için hazırlanan bu armağan eser, Türk dili ve Türk tarihi hakkında alanlarında uzman akademisyenler tarafından...
 
 
Dursun Yıldırım
Ocak 2013
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Kayıp bir cöngü fotokopilerden istifade ederek yeniden kültür mirasına katma düşüncesi ile yola çıkılarak hazırlanan bu çalışma, cönk adlı defter türünün kimliği hakkında ayrıntılı bilgi içermekte ve...
 
 
Mehmet Çeribaş
Ocak 2012
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Türk edebiyat çevrelerinde oldukça sınırlı bir alanda bilinen kırgız destancılık geleneği içinde yer alan ve Manascı tabir edilen destan anlatıcıları, repertuvalarını ve özelliklerini, hayat...
 
 
 29 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020