Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 29 ürün | 1-20    Sıralama
 
M. Yıldız Hoşgören
Ocak 2018
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüze kadar olan uygulamaya göre jeomorfoloji, Avrupa'da fiziki coğrafyanın, Amerika'da ise, kurucularının jeolog olmaları nedeniyle, jeolojinin bir dalı olarak kalmıştır. Aslında...
 
 
M. Yıldız Hoşgören
Ocak 2018
17.50 TL
Sepete Ekle
   
İki cilt olarak düşünülmüş olan ve öğrencilerle İlgi duyanlara jeomorfoloji konusunda temel bilgiler vermeyi amaçlayan "Jeomorfoloji'nin Ana Çizgileri" adlı kitabın bu ikinci cildinde Kurak -...
 
 
Bilgen Başal
Ocak 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
En güncel konuları içeren ‘Yeni Medya Planlama ve Tüketici Davranışları' kitabı, geleneksel ve dijital medya planlamasını ilgi çekici ve kolay anlaşılır örneklerle açıklamaya çalışmış....
 
 
M. Yıldız Hoşgören
Ocak 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Hidrografya, coğrafyanın sularla ilgili konularını inceleyen bir dalıdır. Bu suların bir kısmı karaların yüzeyinde ve içinde bulunur. Diğer kısmı ise okyanusları ve denizleri meydana getirir. Buna...
 
 
Erol Tümertekin, Nazmiye Özgüç
Ocak 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Ekonominin küreselleşmesi ve bu küreselleşmeyi sağlayan dünya ticareti gerek hacim gerekse hız bakımından önceden tahmin edilmeyen bir değişim sürecindedir ve bu da ekonomik coğrafyayı derinden...
 
 
M. Yıldız Hoşgören
Ocak 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Bilindiği gibi hidrografya, coğrafyanın, gerek yerin üstünde (kaynaklar, akarsular, göller, denizler ve okyanuslar) gerekse yerin altında (yeraltısuları) yer alan sularla ilgili...
 
 
Nazmiye Özgüç
Mart 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta turizm olgusu, genel özellikler ve bölgeler halinde ele alınmış. Her iki kısımda da birbiriyle ilişkili konu ve örneklere sık sık yer verilmiş. Turizm teorilerine yer verilmeye ve...
 
 
M. Yıldız Hoşgören
Ocak 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Jeomorfoloji Terimleri Sözlüğü'n de, terim ve sözcüklerin, dilbilgisi bakımından dahil oldukları sözcük çeşidi gruplarına (isim, fiil, sıfat, zamir gibi) ve etimolojik çözümlemelerine yer...
 
 
Erol Tümertekin, Nazmiye Özgüç
Ocak 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Hızlı bir gelişme ve değişme içinde olan coğrafyanın beşeri yönünü ele alan bu kitap, coğrafyanın fiziki konuları dışında kalan insan ve onunla ilişkili başlıca konulara ait temel bilgilerin çoğunu...
 
 
Şafak Ural
Ocak 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitapta «Klasik Mantık» başlığı altında toplanabilecek (Aristoteles ile başlayıp günümüze kadar işlenerek gelmiş olan) çalışmalar ele alınmış. Gerçi klasik mantıkla ilgili çalışmalar...
 
 
Şafak Ural
Ocak 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada ilk olarak bilimin genel özellikleri ele alınmış, daha sonra, Mısır, Mezopotamya, Hint, Çin ve Antik Yunan başta olmak üzere değişik toplumlarda ne gibi bilimsel çalışmaların yapıldığı...
 
 
Hüseyin Turoğlu
Ocak 2016
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Hazırlanan bu kitap, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel esaslarını tanıtıcı niteliktedir. CBS'nin temel konuları, anlaşılır bir üslup ile anlatılmaya çalışılmış, metinler şekil, tablo ve fotoğraf...
 
 
Emrullah Güney
Ocak 2014
20.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Nejat Tarakçı
Ocak 2014
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, stratejik yönetimin en önemli bölümünü oluşturan stratejik karar verme ve senaryo oluşturma konularını, Türk insanının anlayacağı bir dilde örneklerle anlatma amacıyla yazılmış. Stratejik...
 
 
Nazmiye Özgüç, Erol Tümertekin
Ocak 2014
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir yazısına. Barnett, "Ölüyü uyandırmak: coğrafyanın tarihine kimin ihtiyacı var?" başlığını seçmişti. Tıpkı insanlarınki gibi, bilim dallarının da geçmişi çok önemlidir ve gelecek nesillere...
 
 
Ayhan Bıçak
Ocak 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Tarih felsefesi olan bu çalışma, Aristoteles'in, kendinden önceki tarih düşünce ve araştırmaları ile kendi tarih anlayışını temellendirişini ele almaktadır. Bu bağlamda, tarih felsefesinin temel...
 
 
Ayşe Nur Timor
Ocak 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap, Japonya'nın daha iyi tanınmasına ve anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla yazılmış. Kitap başlıca beş bölüm halinde ele alınmış: ilk bölümde ülkenin coğrafi kimliğini belirleyen...
 
 
Hüseyin Turoğlu
Ocak 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışmada; Buzullar ve Buzul jeomorfolojisinin temel konularının ana hatları ile ele alınması hedeflenmiş. Bütünlük sağlaması düşünülerek, kitap içeriği; buzulların tanıtılması, sınıflandırılması,...
 
 
Adnan Semenderoğlu
Ocak 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap anabilim dalında III. sınıflar için alan seçmeli ders olarak yürütülmekte olan mesleki İngilizce dersi kapsamında hazırlanmış. Coğrafyada sık kullanılan terimler ve kelimeler örnek...
 
 
M. Hamdi İlhan
Ocak 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Bir ülkenin eğitim düzeni aslında o ülkenin insan yetiştirme düzenidir. Öyle ki, dünyada eğitim düzeyi yetersiz gelişmiş tek bir ülke bulunmadığı gibi, eğitim düzeyi yüksek gelişmemiş tek bir ülke de...
 
 
 29 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.