Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 53 ürün | 1-20    Sıralama
 
Ahmet Kılınç
Ekim 2019
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma Osmanlı Devleti'n de bilirkişilik müessesesinin gerek teorik gerekse uygulamadaki konumu ve geçirdiği serüveni ortaya koymaya çalışır. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın amacı, Osmanlı...
 
 
Ahmed Reysuni
Eylül 2019
13.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal ve kültürel meydan okumaların söz konusu olduğu yaşadığımız dünyada insanlara İslami hükümlerin maksatlarını açıklama görevimiz her zamankinden daha zaruri bir hale gelmiştir. Ahmed Reysuni,...
 
 
Ahmed Reysuni
Eylül 2019
22.00 TL
Sepete Ekle
   
İslam hukuku üzerinde titizlikle duran ilim ve fakihler, bütünlük algısının önemini vurgular. Buna paralel olarak herkesin dinini derli toplu bir şekilde öğrenmesi ve anlaması; dinin inanç, ahlak ve...
 
 
Mustafa Ünal
Ağustos 2019
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada haksız fiil, hem mübâşeret hem de tesebbüb sorumluluklarını kapsar biçimde, klasik fıkıh kitaplarındaki başlıklar incelenerek sistematik bir şekilde sunulmuş. Konu ele alınırken Modern...
 
 
Yaşar Güçlü
Temmuz 2019
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye 1868-1876 yılları arasında Fransız Medeni Kanunu'nun tercüme edilerek yürürlüğe konulması yönündeki eğilime rağmen, İslam hukuku esaslarına göre ağırlıklı olarak Hanefi...
 
 
Üveys Ateş
Mayıs 2019
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Akitler mevzuu klasik fıkıh kitaplarında önemli bir yer tutmaktadır. Çağdaş dönemde de İslam hukuku alanında akitlerle ilgili çok sayıda çalışma yapılmış, akitler mevzuunu muhtelif yönlerden ele alan...
 
 
Muhammet Raşit Akpınar
Mart 2019
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Modernitenin İslam tefekkür tarihinde güçlü bir tahakküm alanı tesis etmeye başladığı bir dönemde, geleneksel ilim ve hukuk anlayışına sadık bir biçimde fıkhî meselelerin temellendirilmesi hususunda...
 
 
Ahmet Akman
Mart 2019
72.00 TL
Sepete Ekle
   
İslâm Hukukun'da her şeyden önce, borçlunun borcunu rızası ile zamanında ve her türlü kusurdan uzak olarak ödemesi esastır. Bu ilkeden hareketle, alacaklısını, mükellefiyetlerini hakkıyla yerine...
 
 
Murat Polat
Ocak 2019
45.37 TL
Sepete Ekle
   
Suç - ceza dengesini ele alan bu araştırma, bir giriş ve üç ana bölümden oluşmuş, giriş bölümünde; araştırmanın ismi, konusu, amacı, metodu ve kaynakları ile İslam ceza hukukunun kısaca tanımı,...
 
 
Özlem Tüzüner
Aralık 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
   
"Müftülerin Evlendirme Memurları Arasına Katılması" başlıklı bu çalışma da, mukayeseli hukuktan feyz almakla, objektifliğe hizmet eden yolda ilerlemenin kolaylaştığı bir kez daha teyit edilmiştir....
 
 
Mehmet Onur
Temmuz 2018
36.11 TL
Sepete Ekle
   
İslam hukuku eserlerinde risk, muhatara , gara ve cehalet konuları içerisinde incelenmiş. Nasların doğrudan yasakladığı kumar ve gara içeren akitler yanında, Kur'an ve sünnetin belirlediği genel...
 
 
Macid Hadduri
Haziran 2018
20.37 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde Profesör Hadduri, hukuk ve siyasetle olan ünsiyetini çağımızın en müşkül sorunlarının cevaplandırılmasında istimal etmektedir. Denebilir ki tarihin pek az çağında insanlar bugün olduğu...
 
 
Nasi Aslan
Nisan 2018
19.00 TL
Sepete Ekle
   
Zamanında bazı hukuk devletlerinin yargılama usulü içinde yer alan jüri sistemi dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu sistemin tarihî köklerinin olabileceği hatıra gelmektedir. Bu bağlamda İslam...
 
 
Abdullah Çolak
Nisan 2018
22.22 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada islam hukukunun ukubat başlığı altında ele alınan suç ve cezalara yer verilmiş. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte kısaca hak, hukuk hakka tecavüz ve bunu def etmeyi...
 
 
Hafsa Kesgin
Nisan 2018
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap arkadaş-akran gruplarından dışlanmayı okul sosyal hizmeti bağlamında ele almaktadır. Okullar öğrencilere sadece teorik bilgiler kazandırmamakta aynı zamanda öğrencilerin sosyal ilişkiler...
 
 
Abdüsselam Arı
Nisan 2018
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu incelemede, İslam hukukunun en çok tartışılan konuları arasında yer alan miras hukuku değerlendirilmektedir. Abdüsselam Arı, İslam Miras Hukuku çalışmasında konuyu bir uzman gözüyle irdeliyor....
 
 
İlhan Eroğlu
Nisan 2018
42.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Nasi Aslan
Nisan 2018
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilindiği gibi devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç aslî fonksiyonu vardır. Hiç şüphesiz devletin bu temel organları içerisinde yargının ayrı bir yeri olup, başta can ve mal emniyeti...
 
 
Wael B. Hallaq
Mart 2018
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap büyük bir istisna, çünkü Wael Hallaq ne ictihad ne de ilim kapısını kapıyor. İslam hukukuna dair bulgulardan değil, yaşayan soluyan bir düşünce tarzından, o düşünce tarzını çevreleyen...
 
 
Necmettin Kızılkaya
Şubat 2018
33.33 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, fıkıh ilmi içerisinde ortaya çıkmış olan küllî kâideleri kavramsal, tarihsel ve doktriner açıdan incelemektedir. Fıkıh eserlerinde yer alan ilkesel düşünceyi yansıtan küllî kâideler,...
 
 
 53 ürün | 1-20 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019