Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 26 ürün | 1-20    Sıralama
 
Turgut Candan
Nisan 2019
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu son baskıdaki güncellemede, üçüncü baskıdan bu yana geçen zamanda oluşan yasal düzenlemeler ve içtihatdaki gelişmeler ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun genel hükümleri göz önüne alınmış. Bu...
 
 
M. Kamil Mutluer, N. Nilay Dayanç Kuzeyli
Mart 2019
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, öncelikle vergi ceza hukuku konusunda genel bilgileri aktararak, tarihsel gelişime, hukuk içindeki yerine, diğer hukuk dallarıyla ilişkisine, kaynaklarına ve uygulanmasına değinmektedir....
 
 
Bünyamin Çitil
Mart 2019
79.90 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, öncelikle belge kayıt sistemine ve elektronik ortamda düzenlenen ve saklanan e-defter ve e-faturaya ilişkin teknik ve hukuki bilgiler verilmiş, e-defter ve e-fatura açısından ibraz ve...
 
 
Mustafa Özen
Temmuz 2018
60.00 TL
Sepete Ekle
   
İkinci baskıda, tamamen uygulamaya ağırlık verilmiş Bu anlamda, Yargıtay'ın 11. Ceza Dairesi'nin ilk baskıda yer almayan yeni tarihli kararları ile Yargıtay kararlarına yansımayan...
 
 
Ali Kemal Gaygılı
Ocak 2018
47.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın temel amacı optimal vergi politikasına ilişkin devlet ile mükellefler arasındaki çıkar çatışmasının en aza indirilmesini sınayacak senaryolar üzerinden, referans bir strateji teklifine...
 
 
Emre Can Basa
Ocak 2018
32.41 TL
Sepete Ekle
   
Vergiyi doğuran olayın gerçekleştirilmesiyle birlikte devlet ile mükellef arasında bir vergi ilişkisi kurulmaktadır. Devlet bu ilişkide işlemlerini yürütebilmek amacıyla gerek idari organ içinde...
 
 
Mehmet Yüce
Ocak 2018
76.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi Usul Kanunu'nun "Ceza Hükümlerinin yer aldığı Dördüncü Kitabında vergi suçları idari nitelikteki vergi suç ve cezalar ya da kabahatler (VUK mad. 341-355) ve ceza hukuku anlamında...
 
 
Abdurrahman Akdoğan
Kasım 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışma iki kitap halinde oluşturulmuş. Birinci kitap, vergi hukukunun incelenmesini amaçlamış. Konu ile ilgili bilgi ve uygulamaların ortaya konulmasından önce; vergi hukukunu ilgilendiren temel...
 
 
Doğan Şenyüz
Eylül 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap vergilendirmede kabahat ve suç türünden yapılan ihlallerin neler olduğunu ve cezalarının açıklanmasını konu almaktadır. Kitabın bu baskısı, önceki baskısının mevzuattaki yeni değişiklikler...
 
 
Yazar Belirtilmemiş
Ağustos 2017
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi kaçakçılığı fiilleri konusu itibariyle vergi ve suç boyutlarıyla multidisipliner niteliktedir. Bu durum gerek vergi ve gerekse ceza hukukçularının -özel bir ilgisi yoksa- konudan uzak kalmasına...
 
 
Hakan Arslaner
Nisan 2017
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, konunun sistematiğine uygun olarak 3 bölüm halinde hazırlanmış. Birinci bölüm, genel bilgileri içermektedir. Bu bölümde, kabahat - idari yaptırım ve suç - ceza kavramları üzerinde özellikle...
 
 
Ercan Sarıcaoğlu
Şubat 2017
57.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku gibi kamu gücü varlığının en etkin hissedildiği alanların etkileşim alanında olan, kavram ve kurumlarını bu hukuk dallarından devşiren vergi ceza hukukunda...
 
 
Adnan Çavuş
Haziran 2016
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi kaçakçılığı suçları, suç genel teorisi bağlamında incelenmiş. Suç genel teorisi önce hukuki bir kavram olarak suçun ne olduğunu diğer hukuka aykırı fiillerden ne suretle ayrıldığı, genel...
 
 
Hüsamettin Uğur, Mert Elibol
Haziran 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Vergi hukukunun belli başlı bazı temel kavram ve kurumları ile vergi suçlarında özellik arzeden hususlara kitabın birinci ve ikinci bölümlerinde yer verilmiştir. Vergi davaları yönünden adli ve idari...
 
 
Mehmet Şimşek
Ocak 2016
73.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde vergilendirme ile ilgili -doğrudan ya da dolaylı olarak- bir iş ya da işlem yapmayan veya vergilendirme işlemlerine muhatap olmayan kişiler yok denecek kadar azdır. Aktif vergi...
 
 
İmdat Türkay
Haziran 2015
41.50 TL
Sepete Ekle
   
Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskısı yapılan kitapta; kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planlarından bahsettikten sonra, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet veren...
 
 
Ahmet Somuncu, Ali Değirmendereli
Nisan 2015
27.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%45)
Sepete Ekle
   
Eserde Türk Vergi Hukukunda cezalardan kurtulma yolları arasında sayılan, “Pişmanlık ve Islah” kurumu ile Alman Vergi Hukukunda benzer bir kurum olan, “Kendini İhbar (Selbstanzeige)” ayrı...
 
 
Onur Özcan
Nisan 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışmanın amacı, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olan “vergi kaçakçılığı”, “vergi mahremiyetini ihlal” ve “mükelleflerin özel işlerini yapma” suçları bakımından derinlemesine bir analiz...
 
 
Mehmet Taştan
Nisan 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen vergi suçları, devlet hazinesine yönelik olarak işlenen ekonomik suçlardır. Vergi kaçakçılığı eylemleri, değişik şekillerde işlenebilmektedir. Bu suçlar,...
 
 
Bahadır Doğusoy
Şubat 2015
32.00 TL
Sepete Ekle
   
Devletin, devlet olmaktan kaynaklanan işlevlerini sürdürebilmek için gereksinme duyduğu en temel gelir kaynağı vergidir. Verginin devlet açısından taşıdığı bu hayati önem, verginin zamanında ve doğru...
 
 
 26 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019