Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 34 ürün | 1-20    Sıralama
 
Ahmet Özçelik
Mart 2019
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada öncelikle, işletme planlaması ile ilgili genel bilgiler, sonra tarım ekonomisine ait, prensipler, üretim fonksiyonu, üretim masrafları, işletme başarısını ölçmede kullanılan ölçütler...
 
 
Erkan Rehber
Ekim 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın ana amacı, tarım ekonomisinin yapısını farklı yönlerden incelemektir. Tarım Ekonomisi konusunda üretim, pazarlama, sertifikasyon gibi uygulamaya ilişkin konular başta olmak üzere,...
 
 
Ahmet Özçelik
Ocak 2018
18.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye'de devlet destekli tarım sigortası poliçeleri 01.06.2006 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlanmış olmasına rağmen henüz istenilen ölçüde yaygınlaşarak, yeterli ekim, dikim alanı ve...
 
 
Yusuf Çelik
Temmuz 2017
32.50 TL
Sepete Ekle
   
AB ortak tarım politikası kapsamında, tarım sektörüne tahsis edilen kaynakların amaçlar doğrultusunda etkin kullanımını sağlamak, uygulanan politikaların sonuçlarını değerlendirmek ve ileriye dönük...
 
 
Cennet Oğuz, Zuhal Karakayacı
Nisan 2017
18.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasında araştırma geliştirme çalışmalarının büyük bir payı vardır günümüz teknolojisinin hızlı gelişimi birçok alanda olduğu gibi tarım sektöründe de etkili olmaktadır....
 
 
Erkan Rehber
Şubat 2017
25.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap hazırlanırken çalışmanın, Ziraat Fakülteleri öğrencilerinin yararlanabileceği bir kaynak kitap ihtiyacını karşılaması yanında, akademik çalışmalar ve uygulamada Ziraat Mühendisleri için bir...
 
 
Bahattin Çetin, Tolga Tipi
Eylül 2016
23.00 TL
Sepete Ekle
   
Tarım işletmelerinin muhasebe kayıtlarından elde edilen verilerle, işletme analizlerinin ve planlamalarının yapılması mümkün olmakta, bunların yanı sıra rasyonel ve başarılı tarım politikalarının...
 
 
İ. Hakkı İnan
Ocak 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitabın amacı, Ziraat Fakültelerinde "Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği" dersini alan lisans öğrencilerine temel bilgiler vermektedir. Bununla birlikte; kitapta tarım ekonomistleri, ziraat...
 
 
Osman Tuğay
Mayıs 2015
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, tarımsal faaliyetlerin konusu olan canlı varlıklar ve tarımsal ürünleri kapsamaktadır. Bu kapsamda tarımsal faaliyetlere yönelik devlet teşviklerinin, TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standardı...
 
 
Bahattin Çetin
Temmuz 2014
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde işletmelerin giderek daha büyük ölçeklerle çalışmaya başlamalarının yanı sıra, sınırlı üretim kaynak ve kapasitelerine karşın üretimin daha girdi yoğun...
 
 
Erkan Rehber, Ahmet Erkuş
Nisan 2014
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap hazırlanırken çalışmanın, Ziraat Fakülteleri öğrencilerinin yararlanabileceği bir kaynak kitap ihtiyacını karşılaması yanında, akademik çalışmalar ve uygulamada Ziraat Mühendisleri için bir...
 
 
Cennet Oğuz, Zeki Bayramoğlu
Şubat 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Tarım sektörünün ana sektör olarak ekonomideki itici gücü açıktır. Makro veriler açısından değerlendirildiğinde tarım sektörünün ekonomi içerisindeki payı oransal olarak düşük olmakla beraber girdi...
 
 
Osman Zekayi Orhan
Ocak 2014
37.04 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma da, tarım sektörünün ülke ekonomisi açısından önemi, temel sorunları ve uygulanan çeşitli destekleme politikaları incelenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, genel olarak tarım kesiminin...
 
 
Zeynel Dinler
Ocak 2014
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, tarım sektöründe verimliliğin ve üretimin arttırılmasının yollarını, tarımsal sorunların çözümü konularını ele almaktadır. Kitap, Tarım Ekonomisi derslerine ek olarak tarım, kalkınma ve ziraat...
 
 
Sibel Coşar
Ocak 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Tarım hem gelişmiş hemde gelişmekte olan ülkelerde en tehlikeli alanlardan biridir. İş kazalarını ve hastalıkları azaltmak, yaşam koşullarını iyileştirme ve verimliliği arttırmak için tarımsal ve...
 
 
Bahattin Çetin
Haziran 2013
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Dünya platformlarında tarımsal faaliyet yönünden tartışılan konu, tarımın “sürdürülebilirlik” ilkelerine dikkat edilerek yapılmasıdır. Gerçekten, son yararlanma sınırlarını çoktan aşmış olan doğal...
 
 
Bahattin Çetin, Şule Turhan
Mayıs 2013
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, tarım sigortaları ve risk yönetimi ile ilgili konuları, ülkemiz ve yabancı ülkelerdeki tarihsel gelişimi çerçevesinde, teorik ve uygulamalı olarak ele almaktadır. Yeni Tarım Sigortaları Kanunu...
 
 
Gülten Kazgan
Mayıs 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Prof. Dr. Gülten Kazgan Tarım ve Gelişme kitabında, tarımın piyasa ekonomisi açısından karşılaştığı farklılıkları incelemekte; bunları evrensel ve kurumsal olarak ikiye ayırmaktadır. Bunu yaparken...
 
 
Serkan Gürlük, Özlem Turan
Nisan 2013
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Avrupa'yla sürekli kültürel ve ekonomik ilişki içinde olan Türkiye, nihayet 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanarak 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile başlayan Avrupa...
 
 
Ahmet Gökgöz
Mart 2013
23.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, tarımsal faaliyetlerin muhasebe konusunda özellikli birçok konuyu içermesi ve tarımsal faaliyet muhasebesi ile ilgili çalışmaların nicelik itibariyle yetersiz olması dayanak noktası...
 
 
 34 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019