Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 120 ürün | 1-20    Sıralama
 
Remzi Özmen
Eylül 2019
14.50 TL
Sepete Ekle
   
İki milyondan fazla devlet memurunun görev yaptığı ülkemizde memurların cezai sorumluluğundan izinlerine, sözleşmeli personelden kadrolu personelin hukuki statüsüne kadar memurları ilgilendiren tüm...
 
 
G. Ceren Demir Koşar
Ağustos 2019
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu görevlileri hakkındaki özel yargılama usulleri, yoğun eleştirilere rağmen Cumhuriyet öncesi dönemden beri varlığını sürdürmekte ve kamu görevlilerine güçlü bir koruma mekanizması sağlamaya devam...
 
 
İhsan Akçin
Haziran 2019
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Tamamen uygulamaya yönelik olan bu kitabın yazımında farklı bir yöntem benimsenerek, önce yasa metinleri ve gerekçelerine, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla da kararlar ile 2012-2016 yılına kadar...
 
 
Fatih Uçan
Haziran 2019
20.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Bayram Keskin
Mart 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Dört bölümden oluşan çalışmanın konusu sözleşmeli personel...
 
 
Zehreddin Aslan, Halil Altındağ
Şubat 2019
56.00 TL
Sepete Ekle
   
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kendilerine verilen görevleri kolektif bir disiplin içinde yerine getirmesi gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin aksamadan ve verimli bir şekilde sunulabilmesi,...
 
 
Çınar Can Evren, İsmail Uçar
Şubat 2019
21.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir...
 
 
Oğuz Sancakdar
Şubat 2019
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Disiplin Hukukunun alanına giren -örneğin hâkimler, avukatlar, sporcular, silahlı kuvvetler, akademik personel, yükseköğretim öğrencileri vs.- bakımından da disiplin hukukuna hâkim temel ilkeler,...
 
 
Mutlu Kağıtçıoğlu
Şubat 2019
64.40 TL
Sepete Ekle
   
Kamu personel hukuku, hukuk dışındaki etmenlerin müdahalesi altındaki bir disiplindir. Türk idare hukukunun değişimi içinde, belki de takibi ve yorumu en zor konularından birini kamu personel hukuku...
 
 
Celal Işıklar
Ocak 2019
140.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu, disiplin soruşturmasını dışarıda tutmakla beraber, en genel ve geniş hatlarıyla kamusal disiplin yaptırımları rejimidir. Amacı ve kapsamı itibariyle, kitapta, ceza hukukunun...
 
 
Nihat Kayar
Ocak 2019

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın 9. Baskısı, yeni istatistikler, yargısal içtihatlar ve mevzuat değişiklikleri ile güncellenmiş. 2/7/2018 tarih ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı...
 
 
R. Bülent Tarhan
Temmuz 2018
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta; ilgili mevzuata ve uygulamaya en geniş biçimde ve tamamen nesnel bir yaklaşımla yer verilmiş; kamu görevlilerinin yargılanmasına dair izin ve karar sistemlerine eleştiriler getirilmesinden...
 
 
Ferit Deniz Esendemir
Haziran 2018
69.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada sivil veya üniformalı personel ayırımı olmaksızın yaklaşık 400 bin memuru yakından ilgilendiren bir konu incelenmektedir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı çatısı altında genel kolluk...
 
 
Mustafa Dönmez
Şubat 2018
250.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
İbrahim Pınar
Ocak 2018
226.85 TL
Sepete Ekle
   
"Açıklamalı-İçtihatlı Genel Kolluk Disiplin Suç ve Ceza Soruşturması Usul ve Esaslan" isimli bu kitap aslında dört kitaptan oluşmaktadır. Birinci Kitapta; "682 Sayılı KHK>ye Göre Genel Kolluk...
 
 
Rıdvan Demir
Ocak 2018
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada ilk olarak kamu görevlileri ve memur kavramı ele alınmış, kamu görevlilerinin ve memurların ne gibi ayrımlara tabi tutuldukları üzerinde durulmuş. Kamu görevlilerine ve memurlara ilişkin...
 
 
Yiğit Artukoğlu
Ocak 2018
46.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Sami Selçuk
Ağustos 2017
51.00 TL
Sepete Ekle
   
İnceleme, sadece 1999/4483 sayılı Yasa ile sınırlandırılmış; birinci kitapta söz konusu Yasa ile ilgili konular incelenmiş; ikinci kitapta Yasa ile yargının bu konudaki kararlarına yer...
 
 
Olgun Değirmenci, Battalgazi Tanrıverdi
Temmuz 2017
134.50 TL
Sepete Ekle
   
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile askeri disiplin hukukunda bir paradigma değişikliği gerçekleşmiştir. Yeni Kanunda her bir disiplin cezasını gerektiren eylemler açık bir şekilde...
 
 
Ali Parlar
Haziran 2017
185.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada TCK‟nun 247-266. maddelerinde yer alan ve uygulaması oldukça yer alan ve uygulaması oldukça yoğun olan suçların dipnotlu açıklama yöntemiyle yorumları ile İstinaf (Bölge Adliye)...
 
 
 120 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019