Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Yayınevleri


 
 Arama Sonuçları
 620 ürün | 1-20    Sıralama
 
Duygu Çelebi
Ocak 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada yabancı ülkeye giden ve oraya yerleşen Türk vatandaşlarının, bulundukları ülke hukukuna göre yaşlılık aylığına hak kazanamamaları, Türkiye'de de yaşlılık aylığı için yeterli...
 
 
Melda Sur
Ocak 2017
43.50 TL
Sepete Ekle
   
Toplu iş ilişkilerini düzenleyen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, kabul edildikleri 1983 yılından bu yana uğradıkları muhtelif...
 
 
Demet Belverenli
Aralık 2016
48.90 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal sigortaların en temel özelliği; sigorta ilişkisini zorunlu olarak kurmasıdır. Yani kişi 5510 sayılı Kanun kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamakla...
 
 
Nihan Gizem Kantarcı
Kasım 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Mobbing Türkiye'de de yaygın şekilde uygulanmaktadır. Ülkemiz mobbing kavramı ile ilk defa, işverene işyerinde psikolojik tacizi engelleme yükümlülüğü getiren Borçlar Kanunu Tasarısı ile...
 
 
A. Can Tuncay, F. Burcu Savaş Kutsal
Kasım 2016
37.50 TL
Sepete Ekle
   
Globalleşen bir dünya düzeninde farklı hukuk sistemlerinin de bu gelişmeden nasibini almaması mümkün değildir. AB'deki gelişmeler yanında, kabul edilen yeni ILO sözleşmeleri ve denetim...
 
 
Haluk Hadi Sümer
Kasım 2016
22.90 TL
Sepete Ekle
   
Gazetecilik mesleğinin farklı çalışma yöntemlerini gerektirmesi, gazetecilik mesleğinin toplum içindeki yeri ve önemi ile basın özgürlüğünün korunması gerekliliği nedenlerine bağlı olarak, birçok...
 
 
İlke Gürsel
Kasım 2016
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserin birinci bölümünde temel kavram ve kaynaklar incelendikten sonra, ikinci bölümde, hukukumuzdaki mevcut düzenlemeler ve değerlendirilmeler ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise daha somut olarak...
 
 
Sevil Doğan
Ekim 2016
72.90 TL
İndirimli: 67.90 TL (%6)
Sepete Ekle
   
İş hukuku çalışma yaşamına ilişkin asgari kurallar getiriyor olsa da eksen aldığı kavram işçidir. İşçi ise iş sözleşmesi ile iş görme borcunu ifa eden gerçek kişi olduğundan bir çalışanın işçi olduğu...
 
 
Ercan Akyiğit
Ekim 2016
47.50 TL
Sepete Ekle
   
İş Hukuku isimli bu çalışma, özellikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılama eğilimiyle basılmıştır. Bu nedenle konular fazla dipnot ayrıntısına dek sunulmak yerine, genel hatlarıyla ama...
 
 
Süleyman Başterzi
Ekim 2016
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Toplu iş sözleşmesi ehliyet ve yetkisinin ayrılması Türk iş hukukunda kendine özgü önemini sürdürmektedir. Çalışmada anılan ayrımdan hareketle toplu iş sözleşmesi ehliyeti ele alınarak bu kavramın...
 
 
Müjdat Şakar
Ekim 2016
29.50 TL
Sepete Ekle
   
İş Hukuku öğrenimi, ülkemizde son yıllarda önem kazanmıştır. Sosyal bilimler alanında eğitim ve öğretim veren fakülte ve yüksekokulların hemen her bölümünün, ayrıca mühendislik fakültelerinin...
 
 
Tankut Centel
Ekim 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar konferans dizisinin ikincisini kapsayan bu yayın, genç iş hukukçularının İş Hukuku alanında yaptıkları güncel ve...
 
 
A. Can Tuncay, F. Burcu Savaş Kutsal, Şebnem Kılıç
Ekim 2016
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta da önceki basılarda olduğu gibi açıklamalara, karşılaştırmalara, uluslararası sözleşmeler, bildirgeler dahil ilgili mevzuata atıflara, ilgili Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay...
 
 
Hasan Selçuk Selek
Ekim 2016
37.90 TL
İndirimli: 35.00 TL (%7)
Sepete Ekle
   
Kitap; uzun yıllar İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hem uzman hem de eğitici olarak görev yapan yazarın tecrübeleri ile üniversitelerdeki "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersine uygun olarak...
 
 
Özlem Bal Bektaş
Ekim 2016
99.90 TL
İndirimli: 95.00 TL (%4)
Sepete Ekle
   
İşsizlik sigortası ülkemizde ilk kez 4447 sayılı yasa ile mevzuatımıza kazandırılmıştır. İlgili yasa kapsamında sigortalı işsizlere Türkiye İş Kurumunca ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Nakdi...
 
 
Prof. Dr. Şükran Ertürk
Ekim 2016
42.90 TL
Sepete Ekle
   
Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde önemli olan, uyuşmazlığın hangi hukuk alanını ilgilendirdiğini ve uyuşmazlığa uygulanacak hukuk kurallarını belirlemektir. Bu karmaşık süreç sadece hukuk...
 
 
Mahmut Çolak
Ekim 2016
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4817 sayılı...
 
 
Alpay Hekimler, Teoman Akpınar
Ekim 2016
27.50 TL
Sepete Ekle
   
2006 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ - Kur kapatılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurulmuş ve mevcut sosyal güvenlik yasalarının büyük bir kısmı 5510 sayılı "Sosyal...
 
 
Yusuf Alper
Ekim 2016
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal sigortalar hukuku kitabının 8. Baskısı 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla getirilen değişiklikleri de ihtiva edecek şekilde Ekim 2016 tarihi itibarıyla...
 
 
Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu
Ekim 2016
62.50 TL
Sepete Ekle
   
Tüm değişiklikler ve yeni yayınlar işlenerek hazırlanan bu son baskısında kitap hukuk fakültesi öğrencilerine Sosyal Güvenlik hukuku'nun temel esaslarını öğretmek amacıyla...
 
 
 620 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017