Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 63 ürün | 1-20    Sıralama
 

Eylül 2019
130.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap uygulamada karşılaşılan güncel ve yaygın sorunlara değinilen "36" adet örnek vergi tekniği ve revizyonu sorusu ile bunların detaylı açıklamalarını, muhasebe kayıtlarını ve yeniden düzenlenmiş...
 
 
Bekir Parlak, Kadir Caner Doğan
Eylül 2019
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın amacı, dünyada ombudsmanlık kurumunun benimsenmesinde ve yayılmasında etkili olmuş olan farklı dünya devletlerinin uygulama deneyimlerinden yararlanılarak Türkiye'de ombudsmanlık...
 
 
İdris Koloğlu
Mayıs 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan kalkınma ajanslarındaki iç denetim sistemi ve uygulamalarının Uluslararası İç Denetim Standartlarına uyum düzeyi ile AB akreditasyonlarına hazırlık...
 
 
Hacı Yusuf Çınar
Temmuz 2018
45.37 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde dağıtım faaliyetinin niteliği, regülasyon, lisans, işletme hakkı devri sözleşmesi ve denetim faaliyetinin özel hukuk kişilerine gördürülmesi kavram ve hususlarına, mümkün olduğunca Fransız...
 
 
Tolga Demirbaş, Özhan Çetinkaya
Mart 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Kamil Tüğen
Aralık 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi isimli bu kitap kolektif bir çalışmanın ürünüdür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10 Aralık 2003 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş, kanun tüm...
 
 
Onur Özcan
Aralık 2017
133.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma; vergi ombudsmanlığının fonksiyonlarını belirlemek, yabancı ülke uygulamalarını inceleyerek karşılaştırmalar yapmak ve Türkiye için çıkarımlarda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Eserde,...
 
 
H. Alphan Dinçkol
Ekim 2017
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu iktisadi teşebbüslerin yürüttükleri faaliyette kamu yararına uygun hareket edip etmediklerinin tespitinin ve aynı zamanda bu faaliyetin özel girişim özgürlüğünü minimum derecede kısıtlayacak...
 
 
Yazar Belirtilmemiş
Haziran 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
"Daha önce altı baskı yapan ve yoğun ilgi gören eser, mevzuattaki değişiklikler ve düzenlemeler çerçevesinde yeniden ele alınarak güncellenmiş, daha önceki baskılarda yer alan fakat uygulama olanağı...
 
 
Halil İbrahim Mil
Mayıs 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, denetim kavramını, özellikle de kamu yönetiminde denetim olgusunu konu edinmiş. Çalışma, genel olarak Türkiye'de kamu denetim sisteminin yapısı nedir, nasıl işlemektedir? sorusuna...
 
 
Serhat Taşpınar
Ocak 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Mahalli İdareler, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini uygulamakla yükümlüdürler. Yönetmeliğin amacı; il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider bütçelerinin...
 
 
Tahsin Erdinç
Haziran 2015
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın birinci kısmında genel olarak Ombudsmanlık Kurumu incelenmiş; ikinci kısmında karşılaştırmalı olarak Türkiye'de kamu denetçiliği kurumu ele alınmıştır. Bu çalışma ile Türkiye'de kamu...
 
 
F. Münevver Yılancı
Mayıs 2015
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Dünyadaki ve Ülkemizdeki Hileli Finansal Raporlama sorunları son 20 yıl içerisinde, iç kontrol ve iç denetim kavramlarının tekrar ele alınmasını ve yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Çalışma bu...
 
 
Muhammed Serkan Şahin
Şubat 2015
26.85 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da, bireysel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği ve vatandaşların haklarını aramada çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, gelişmiş...
 
 
İsmail Can, Yunus Şengöz, Fazıl Aydın
Ocak 2015
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Kendi alanında ülkemizdeki ilk sivil toplum kuruluşu olarak 1972 yılında kurulan ve kendisinden sonra bu alanda kurulan diğer sivil toplum kuruluşlarına öncülük yapmış bulunan Gelirler Kontrolörleri...
 
 
Onur Derici
Ocak 2015
69.44 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemini yapılandırmak, yönetmek veya denetlemekle görevli olanlara yönelik bir "uygulama kılavuzu" niteliğinde hazırlanmıştır. Kitabın ana amaçları...
 
 
Bertan Kaya
Ocak 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitapta yer alan yazıların bir kısmı teorik, bir kısmı uygulamaya dönük, bir kısmı gerçek hayat tecrübeleri, bir kısmı da belirli vaka ve durumlara ilişkin yorumlara dayanmaktadır. Her bir yazı...
 
 
Birol Özdemir
Ocak 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Modern anlamda ombudsmanlığın tarihsel kökeni 18. yüzyıla kadar götürülebilse de, ülkemizde Kamu Denetçiliği Kurumu adıyla ombudsmanlık teşkilatının kurulması 2010 gibi çok yakın bir tarihe tekabül...
 
 
Semra Ekici
Mayıs 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Günümüzde toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Hemen hemen tüm ülkelerde, yaşam standartlarının geliştirilerek daha adil ve eşitlikçi bir temelde mal ve...
 
 
Cemil Kaya
Nisan 2014
32.41 TL
Sepete Ekle
   
İdarenin takdir yetkisinin, yalnız Türkiye'de değil dünyanın her tarafında, çeşitli nedenlerle, idare için vazgeçilmez bir yetki olduğu düşünüldüğünde, konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır....
 
 
 63 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019