Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 35 ürün | 1-20    Sıralama
 
Asuman Altay
Kasım 2018
40.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Tolga Şirin
Nisan 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
"(...) kamu gücü, insanların özerk alanlarına tecavüz edemez (bk. özel yaşamın dokunulmazlığı.) Bu korunak, kişilerin mutfağı (ne yiyip ne içeceği) oturma odası (hangi...
 
 
Nihal Ekin Erkan
Haziran 2014
37.50 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal bilimciler için, bilimsel bilgi üretim sürecinde; artı ürün kavramlardır. Nasıl üretim fazlasının ortaya çıkışı insanlığaşehirleri hediye etti ise; bilimsel üretimde mevcut açıklamanın üzerine...
 
 
R. Funda Barbaros
Haziran 2014
32.41 TL
Sepete Ekle
   
“Modernizm” gerek kuramsal çeşitlilik gerek uygulama örneklerindeki farklılıklar açısından sosyal bilimlerin pek çok disiplini tarafından incelenmektedir. Literatür, ele alınan dönem ve ülkelere göre...
 
 
Orhan Gökçe
Mayıs 2014
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu araştırma, İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirleri ile ilişki içinde olan bazı grup ve kişilerin, İçişleri Bakanlığı’na ve mülki idare amirlerine ilişkin algısını belirleme ve bu algının...
 
 
Orhan Gökçe
Mayıs 2014
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu araştırma, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirleri Algısı” başlıklı projenin bir kısmını oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, mülki idare...
 
 
Vefa Saygın Öğütle, Emrah Göker
Nisan 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Son yıllarda çok sık duyar olduğumuz “sosyolojik gerçeklik” lafzında, mesele sadece “sosyal” ile “sosyolojik” terimlerinin birbirine karıştırılmasından kaynaklanan basit bir terminoloji hatası...
 
 
Şerafettin Turan
Mart 2014
30.56 TL
Sepete Ekle
   
Bu yapıt; kültür nedir, Türk kültürünün tarihsel değişim ve gelişimi; dil, yazı, din, bilim, giyim kuşam, sanat, şehir hayatını etkileyen başlıca toplumsal kurumlar ana başlıklarıyla, Türk Kültür...
 
 
Feroz Ahmad
Mart 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Türkiye'de tarihçilerin, siyaset ve toplum bilimcilerin yakından tanıdığı bir isim olan Feroz Ahmad, bu son eserinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan günümüz Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan...
 
 
Recep Ercan
Ağustos 2013
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, "Türkiye'de Sosyolojinin Gelişmesinde Dergiciliğin Yeri ve Önemi: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi" başlıklı doktora tezinden oluşmuştur. Tezin birinci kısmı, "Osmanlıdan...
 
 
Kamil Necdet Ar
Mayıs 2013
23.50 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde çalışma ilişkilerinin ulaştığı aşamanın doğru değerlen¬dirilebilmesi, geleceğe yönelik etkin projelerin yapılabilmesi, çalışma yaşamının gereksinimleri karşılayabilecek düzenlemelerin...
 
 
Çağlar Keyder, Nazan Üstündağ, Tuba Ağartan ...
Şubat 2013
30.50 TL
Sepete Ekle
   
Sağlık hizmetleri, devletin vatandaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların daima başında gelir. Ama bu hizmetler, nüfusun kaçta kaçını kapsar, kimleri ‘görmezden gelir’? Gelişmiş ülkelerin hemen...
 
 
R. Funda Barbaros, Erik Jan Zurcher
Ocak 2013
32.41 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, 1960’lı yıllarda Türkiye’de modernizmin yansımalarını; siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla ele almayı ve günümüz sosyo-ekonomik ve toplumsal dinamiklerinin temelinde esasen...
 
 
Demet Lüküslü, Hakan Yücel
Ocak 2013
26.85 TL
Sepete Ekle
   
Gençlik hakkında birçok önyargı ve önkabullerin yaygın olduğu Türkiye’de bir toplumsal kategori olarak gençlik üzerine odaklanan bilimsel çalışmalar sosyal bilimler alanında geniş bir yere sahip...
 
 
Emre Kongar
Mart 2012
78.70 TL
Sepete Ekle
   
Emre Kongar ve arkadaşları, Türkiye'de toplumbilimin gelişmesine katkıda bulunmuş düşünürleri inceliyor ve araştırıyorlar. Böylece Türkiye'de toplumbilimin gelişme aşamalarını da saptamaya...
 
 
Hasan Babacan, Servet Avşar
Ekim 2011
11.57 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye Nedir?... Türk müverrihlerine nazaran, üç yüz çadır halkından teşekkül etmiş bir hükümettir. Eğer bu rivayet doğru olsa idi, İstanbul hükümeti en birinci "esassız" hükümet olurdu:...
 
 
Serhan Ada, Osman Kavala
Temmuz 2011
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye 2007 yılında Avrupa Konseyinin Ulusal Kültür Politikası Gözden Geçirme Programına katılmayı taahhüt etmiştir. Türkiye’de bu sürece dahil olma imkanı bulamayan kültür ve sanat kurumları, sivil...
 
 
Serdar Öztürk
Temmuz 2011
16.20 TL
Sepete Ekle
   
Batı'da iletişim sosyolojisiyle ilgili çalışmalar, alan dışından kimseler tarafından başlatılmıştır. Propaganda, sinemanın etkileri, basımcılığın ve basının toplumsal değişim, dayanışma ve...
 
 
Ferhat Aslan
Mart 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Ferhat Aslan bu çalışmasında, İstanbul’la ilgili efsaneleri, halk arasında anlatılagelmiş hikâyeleri derlemektedir. Bu sözlü gelenek önceleri gezginler, daha sonraları ise halk bilimciler ve...
 
 
Betül Parlak
Ocak 2011
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın amacı kültür tarihimizde İtalyan kültürünün yerini, italyancadan yapılmış çeviriler aracılığıyla görmektir. Bu amaç için veri olarak Tanzimattan günümüze İtalyancadan Türkçeye Çevrilen...
 
 
 35 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019