Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1455 ürün | 1-20    Sıralama
 
M. Lamih Çelik, Cüneyd Altıparmak
Nisan 2019
39.90 TL
Sepete Ekle
   
Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesinde düzenlenen "İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu"nu 101 soruda ele alan bu kitap; uygulamacılara (avukat, hakim, savcı ve belediye çalışanlarına) yönelik,...
 
 
Suat Şimşek
Nisan 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen hukukçular ve akademisyenler için parselasyon işlemlerinin tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir. Çalışmada parselasyon işlemleri ve...
 
 
Muhammet Sönmez
Nisan 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl 300.000 konutun dönüşümü hedeflenmektedir. Önümüzdeki yirmi yıl boyunca da kentsel dönüşüm ülkemiz gündeminde ön sıralarda...
 
 
Hilmi Ünsal
Nisan 2019
14.50 TL
Sepete Ekle
   
Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz...
 
 
Serdar Kar
Nisan 2019
89.00 TL
Sepete Ekle
   
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun getirmiş olduğu yeni kamu ihale sisteminde kural olarak idareye şikayet, şikâyet sonrasında ise Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet yoluna başvurulması...
 
 
Eren Cenan
Nisan 2019
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Âdil yargılanma hakkının bütün unsurlarıyla birlikte hakkıyla ele alınması bu çalışmada, bu hakkın çok önemli bir alt ilkesi olan hakkaniyete uygun yargılanma ilkesi ele alınmış. Ancak burada...
 
 
Serkan Seyhan
Nisan 2019
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu ihale hukukunun kendine has nitelikleri ve idari fonksiyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla yasama organı, ihalelerin idari ve yargısal denetimine ilişkin olağan düzenden ayrı ve sıkı usul...
 
 
Ali D. Ulusoy
Nisan 2019
90.00 TL
Sepete Ekle
   
"Yeni Türk İdare Hukuku' isimli bu çalışma, tüm İdare Hukuku ve İdari Yargı konularını kapsamaktadır. Tam olarak Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 2017 Anayasa değişiklikleri, Başkanlık Sistemi...
 
 
Murat Yaman
Nisan 2019
180.00 TL
Sepete Ekle
   
Dava dilekçesi, davalı idarenin işlem veya eylemindeki hukuka aykırılığın, bir başka ifadeyle davadaki haklılığın gereği gibi ortaya konulabilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle,...
 
 
Sırrı Düğer
Nisan 2019
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye'de idarenin hukuka aykırılığın yargı tarafından giderilmesi yolunu tercih ettiği görülmektedir. Anglosakson hukuk sisteminde idare, fert ile idare arasındaki ihtilafların çözümünde...
 
 
Turgut Candan
Nisan 2019
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu son baskıdaki güncellemede, üçüncü baskıdan bu yana geçen zamanda oluşan yasal düzenlemeler ve içtihatdaki gelişmeler ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun genel hükümleri göz önüne alınmış. Bu...
 
 
E. Saba Özmen
Nisan 2019
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, İmar Kanunu Geçici 16. maddesi ve buna bağlı olarak yürürlüğe giren tebliğin doğal olarak kazuistik metot ile bütün olasılıklara düzenleme getiremeyeceği açıktır. Teknik ve hukuki açıdan...
 
 
Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya
Nisan 2019
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu bir sınavlara hazırlık kitabı olması yanında, soruların çözümleri ve konu anlatımlı olduğu için aynı zamanda yardımcı ders...
 
 
Alaattin Demir
Nisan 2019
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler" adlı kitap da öncelikle "Gelir Vergisi" temel kavramları, geliri oluşturan unsurlarıyla bölümler halinde sunulmuş. Her bir bölümün anlatımında bu kitaptan elde edilen...
 
 
Selda Taner
Nisan 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Takasın vergi hukukunda konumlanış şekli ve bu şeklin ideal biçiminin incelenmesini amaç edinen bu çalışmada öncelikle takas normu ve bu normu uygulayacak idarenin düzenleyici işlemleri ve idari...
 
 
Hakan Birsenoğul
Nisan 2019
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada vergi hukukunda yorum ve genel hukuk metodolojisi, bağlantılı olarak bir sistem içinde açıklanmaya özen gösterilmiş. Çalışma, altı bölüm üzerinde...
 
 
Kemal Çağlar
Nisan 2019
160.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi Usul Kanunu ve diğer yasalar; halkın ortak norm ve değerleri dikkate alınarak, hukuksal süreçlerden geçirilmiş, yasalaştırılmış pozitif bilimler ışığında dönem dönem toplumun ihtiyaçlarına göre...
 
 
Turan Çınar
Mart 2019
230.00 TL
Sepete Ekle
   
4650 sayılı yasa ile getirilen değişiklikler doğrultusunda en son çıkan yeni Yargıtay içtihatları büyük bir titizlikle taranarak kitap da yerini almıştır. Bu eser; akademisyenlerin, hakimlerin,...
 
 
Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, Eser Us ...
Mart 2019
27.90 TL
Sepete Ekle
   
İdare Hukuku El Kitabı; üniversitelerin özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu bölümlerindeki öğrenciler ve temel idare hukuku bilgisine ihtiyaç duyan kişi ve...
 
 
İlyas Kılıç, Hakan Yaslıkaya, Ruhi Arslan
Mart 2019
84.50 TL
Sepete Ekle
   
İhale, Sözleşme, Satınlma ve Kamu Yönetimi konusunda uzman üç yazar tarafından hazırlanan bu kitap; İhale ve Harcama Yetkilileri, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkan ve Üyeleri, Yapı Denetim Uzmanları,...
 
 
 1455 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019