Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 881 ürün | 1-20    Sıralama
 
Zeynep Anıl Atay
Eylül 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
   
4857 Sayılı İş Kanunu m.6'da işyeri devri sebebiyle devreden işverenin 2 yıl süreyle devralan işverenle birlikte sorumlu olması hususu düzenlenmişse de işverenlerin yaptığı muvazaalı işlemler...
 
 
İmdat Türkay
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, işverenler tarafından milyonlarca çalışana yapılan Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, AGİ, Harcırah gibi onlarca farklı ödemenin vergilendirilmesini, teorik bilgilerden çok,...
 
 
Seracettin Göktaş
Eylül 2020
155.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk İş Hukukuna göre iş sözleşmesi, işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesi ile kurulmuş olur. İş sözleşmesi belirli veya belirsiz süreli yapılabilir. Belirsiz...
 
 
Şentürk Dursun
Eylül 2020
170.00 TL
Sepete Ekle
   
Yazarın, avukat ve bilirkişi olarak 40 yılı aşan iş hukuku uygulamasından edinilen deneyimle hazırlanan bu kitapta sık dava konusu olan işçilik alacakları ile işe iade ve işe iadeden kaynaklanan...
 
 
Ali Baran Çetiz
Eylül 2020
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşme ile birlikte üretim biçimleri değişmiş, bu değişim etkisini iş ilişkisi ve haliyle İş Hukuku üzerinde de göstermiştir. Değişim ile birlikte, tek bir işverene bağlı, tam zamanlı ve...
 
 
Alpay Hekimler, Teoman Akpınar
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
İş Hukuku yaşayan ve dinamik bir hukuk dalı olması nedeniyle, hızlı bir değişim göstermektedir. Bu nedenle İş Hukuku ile ilgili mevzuat kitaplarının sıklıkla yenilenmesi ihtiyacı ortaya ...
 
 
Serhat Ertok
Eylül 2020
57.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada iş sözleşmesi kapsamında işçinin emir ve talimatlara uyma borcu ile işverenin yönetim hakkının sınırları ve meydana gelebilecek iş sağlığı ve güvenliği ihlallerinde tarafların...
 
 
Deniz Bayeren
Eylül 2020
49.90 TL
Sepete Ekle
   
17/10/2019 tarihinde 7188 sayılı Kanunla "adli yargı hakim ve savcı adaylığı" yazılı sınavına "iş hukuku" konusu eklenmiştir. 29/12/2019 tarihindeki adli yargı hakim ve savcı adaylığı sınavında da iş...
 
 
Remzi Özmen
Eylül 2020
16.50 TL
Sepete Ekle
   
Sıkça değişen bir mevzuata sahip olan Sosyal Güvenlik Mevzuatı, çalışan, emekli, işsiz ve işverenlerin başvurabilecekleri kanunlardan biridir. Hızlı değişime ayak uyduran Sosyal Güvenlik Mevzuatı...
 
 
İrfan Taşkın
Ağustos 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma yaşamının etkili bir şekilde denetlenememesi ve işverenlerin maliyet kaygısı ile bilinçli bir şekilde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almaktan kaçınmaları iş kazalarını arttırmış,...
 
 
Mustafa Baysal
Ağustos 2020
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Hayatımıza girdiğinden bu yana, yaşanan her krizde devreye giren "kısa çalışma" 2020'de yaşanan Covid-19 / Koronavirüs salgını nedeniyle adını neredeyse herkesin duyduğu bir uygulama haline...
 
 
Haluk Hadi Sümer
Ağustos 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk sosyal güvenlik hukukunu ana hatlarıyla ele almaya çalışan bu kitabın temel amacı sosyal güvenlik hukuku konularını şemalarla, tablolarla ve özet biçimde ortaya koymak ve anlaşılır...
 
 
Cevdet İlhan Günay
Ağustos 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
2017 yılının sonlarında yasalaşan 7036 sayılı Kanun ile iş yargılaması başta olmak üzere, bireysel ve toplu iş hukukunda yapılan önemli değişiklikler ile kitap güncelleştirilmiş. 5754 sayılı Kanun...
 
 
Münevver Temir
Ağustos 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Tarım kesiminde çalışmak ile tarım işçisi olmak farklı kavramlar olup bu noktada belirtmemiz gerekir ki, her tarım işçisi tarım kesiminde çalışan bir kimsedir; ancak her tarım kesiminde çalışan,...
 
 
Gülsevil Alpagut
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilindiği gibi tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanmakta olan Covid-19 salgınının yarattığı pandemi sürecinin hukuk alanında yarattığı sorunların çok önemli bir bölümü İş Hukuku ve Sosyal...
 
 
Fevzi Şahlanan
Temmuz 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi kitaplarının gözden geçirilmiş bir yeni basısı değil; yeni baştan, yeniden yazılmasıdır. Yargıtay kararları, kanun hükümlerinin hayata geçirilmesini...
 
 
Faruk Andaç
Temmuz 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
   
İşsizlik Sigortası konusunda yasal düzenlemelerde ve uygulamada karşılaşılan eksikliklere bir çözüm sunmak amacıyla, gelişen yasal düzenlemeler ve uygulamalar karşısında hukuk ağırlıklı bir çalışma...
 
 
Çiğdem Yorulmaz
Temmuz 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
   
"İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması" başlıklı çalışma, giriş ve sonuç bölümü hariç iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işveren açısından ödeme güçlüğü...
 
 
İştar Urhanoğlu
Temmuz 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada Türk iş hukukunun önemli bir alanını oluşturan yıllık ücretli izin konusu, mevzuatta öngörülen düzenlemeler çerçevesinde, öğretide yer alan görüşlerden ve yargı kararlarından da...
 
 
A. İlhan Oral
Temmuz 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın ana konusunu geçici sosyal gelirler oluşturmakta olup geçici sosyal gelirler ve bu gelirlerin özellikleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu...
 
 
 881 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020