Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Yayınevleri


 
 Arama Sonuçları
 394 ürün | 1-20    Sıralama
 
Rüknettin Kumkale
Ocak 2017
35.90 TL
Sepete Ekle
   
Hangi ödemelerin gider olarak kabul edildiği, hangi ödemelerin gider olarak kabul edilmediği, her zaman öncelikli bir husus olarak ticaret erbabının gündeminde olmuştur. Bu ödemelerle her an...
 
 
Caner Koyuncu
Kasım 2016
16.50 TL
Sepete Ekle
   
Anayasal vergilendirme ilkeleri teoride ve uygulamada en çok karşılaşılan konulardan biri olmakla birlikte, bir bakıma Vergi Hukuku'nun da temellerini oluşturmaktadır. Bir vergi kanununun...
 
 
Nihal Saban
Kasım 2016
58.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda; sistematikte bazı değişiklikler yapılmıştır.Yasal değişiklikler işlenmiş, kararlar ve kaynaklar...
 
 
Nurettin Bilici
Kasım 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitap içinde konular; vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun kaynakları, verginin tarafları, vergilendirme süreci, mükellefin ödevleri (vergi denetimi ve vergi hukukunda süreler konuları ile...
 
 
Nurettin Bilici
Ekim 2016
12.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde Türk Vergi Sistemi dersi konuları; gelir üzerinden alınan vergi¬ler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler üçlü ayrımı çerçevesinde...
 
 
Nurettin Bilici, Adem Bilici
Ekim 2016
9.90 TL
Sepete Ekle
   
Mali hukuk, vergi hukukunu da içinde barındıran, kamunun mali faaliyetlerinin hukuki temellerini inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalının içine öncelikle "kamu gelirleri, kamu borçları", "vergi...
 
 
Yusuf Karakoç
Ekim 2016
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar başlıklı bir bölüm eklenmiştir. Okuyucuların bu bölümü okuyarak, diğer bölümlerde yapılan açıklamaları daha iyi anlaması amaçlanmaktadır. Şu an itibariyle,...
 
 
Numan Emre Ergin
Ekim 2016
99.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, vergi mevzuatındaki her bir durumu en ince ayrıntısına kadar açıklamak, tartışmalı hususları ortaya koymak veya finansal raporlama (muhasebe) standartlarıyla ilgili her duruma...
 
 
Şafak Ertan Çomaklı, Zülküf Ayrangöl
Ekim 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde devletler tüm faaliyetlerinde olduğu gibi elde ettikleri gelirlerde de hukuka uymak ve yasal bir zeminde hareket etmek durumundadırlar. Buna göre kişilerin gelirleri, tüketimleri ve...
 
 
Özkan Aykar, Kemal Çağlar, Özkan Ertekin
Ekim 2016
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın ana konusu; vergisel işlemlerle ilgili, vergi dairesi ve mükellef arasındaki uyuşmazlıklardır. Vergisel işlemlere açılan davalar başta Vergi Mahkemeleri olmak üzere, İdare Mahkemeleri, Bölge...
 
 
Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan
Ekim 2016
32.50 TL
Sepete Ekle
   
Vergi Hukuku kendi içinde, genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku şeklinde bir sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada da konuların incelenmesi adı geçen sınıflamaya uygun olarak iki kısımda...
 
 
Nuri Değer
Eylül 2016
99.00 TL
Sepete Ekle
   
Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını yapan kitap 09.08.2016 tarih ve 6728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikleri de içermektedir. Uzun yıllar Maliye Bakanlığında görev alan ve sonrasında...
 
 
Nurettin Bilici, Begüm Dilemre Öden
Eylül 2016
9.90 TL
Sepete Ekle
   
Vergi Hukuku Uygulamaları isimli bu kitapla, bir hayli karışık müesseseyi içinde barındıran vergi hukuku konularının anlaşılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Uygulamadan alınan örnekler...
 
 
Adil Selim Sayın
Eylül 2016
20.00 TL
Sepete Ekle
   
Kurumlar vergisinde gerçek usulde matrah saptanmasının tek istisnası yabancı ulaştırma kurumlarının vergilendirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Bu kurumların matrahı götürü usul yöntemiyle...
 
 
Fatih Saraçoğlu
Eylül 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Gelir vergisinin konu, mükellefiyet, gelir unsurları, gelirin toplanması, beyanı, tarhı ve ödenmesi çerçevesinde ele alındığı bu kitap, Türk Vergi Sistemi derslerinde incelenen gelir vergisi...
 
 
Doğan Şenyüz
Ağustos 2016
36.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, mali suçların devlet gelirleri kısmıyla ilişkili olmak üzere Türk Vergi Hukukunda yer alan vergiler için öngörülen suç ve cezaların açıklanması amacına...
 
 
Yazar Belirtilmemiş
Ağustos 2016
40.00 TL
Sepete Ekle
   
23/08/2016 tarih ve 29810 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile kesinleşmiş vergi, prim ve gümrük...
 
 
Mehmet Yüce
Ağustos 2016
16.50 TL
Sepete Ekle
   
Ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışmada hem vergi uyuşmazlıkları çözümü konu edinen vergi yargısı hem de kamu zararı, hesap ve işlemleri konu alan Sayıştay yargı ele alınmıştır. Ayrıntıya...
 
 
Özgür Çatıkkaş, Mehmet Ersoy, Cafer Şuekinci
Temmuz 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Hazırlanan bu kitapta, inşaat faaliyetinin türleri ve birbirleri arasındaki farklılıklar açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca inşaat faaliyetlerinden uygulamada çok sıklıkla karşılaşılan ve içerisinde...
 
 
Serdar Çevik
Temmuz 2016
26.90 TL
İndirimli: 23.50 TL (%12)
Sepete Ekle
   
Müvekkiliniz veya potansiyel müvekkiliniz elinde bir tebliğ zarfıyla karşınıza geçti, zarfı açtınız , içindeki evraka göz gezdirdikten sonra , genellikle ruhsatınızı alıp mesleğe başladığınızda...
 
 
 394 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017