Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 22 ürün | 1-20    Sıralama
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Mart 2020
189.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde bilişim sistemlerinin ve veri iletim ağlarının yaygınlaşmasına paralel olarak bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen hukuka aykırı eylemlerin suç olarak tanımlanmasıyla "bilişim suçları"...
 
 
Mustafa Öztürk
Şubat 2020
195.00 TL
Sepete Ekle
   
Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları kamu sağlığına karşı işlenmiş suçlar arasında yer alan ve soyut tehlike suçları grubuna giren uygulaması oldukça yoğun suçlardır. TCK'nun 188 – 192....
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Nisan 2019
59.00 TL
Sepete Ekle
   
Koruma tedbirleri ceza muhakemesinin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesini sağlamaya yönelik araçlardandır. Koruma tedbirleri, temel insan haklarına henüz kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan birtakım...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Nisan 2019
129.00 TL
Sepete Ekle
   
Koruma tedbirleri, ceza yargılamasının gereği gibi yapılabilmesi veya hükmün infazının mümkün kılınması amacıyla yargılama sürecinde başvurulabilen ve hükümden önce, gerektiğinde zor kullanılmak...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Nisan 2019
59.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza yargılamasının temel amacı bir suçun işlendiği iddiası üzerine işin gerçeğini ortaya koymak olup, kamu düzenine ilişkin gerçeğin ortaya çıkarılması kamunun otoritesi ve devletin egemenliği...
 
 
Mustafa Öztürk, Ali Parlar
Nisan 2019
59.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza yargılamasında temel amaç maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bununla birlikte amaç ne pahasına olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması değil, hukuka uygun yöntemlerle maddi gerçeğin...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Ekim 2018
159.00 TL
Sepete Ekle
   
"Adliyeye Karşı Suçlar" başlığı altında tanımlanan suçlarla yasa koruyucu adliyenin her türlü dış müdahalelerden korunmasını ve adalete olan güven duygusunun sağlanmasını amaçlamış. Kitapta...
 
 
Hadi Salihoğlu, Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Temmuz 2018
265.00 TL
Sepete Ekle
   
İlk derece mahkemesi kararının kesinleşmiş olup olmadığına göre, başvurulacak kanun yolları olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İtiraz, istinaf ve...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Haziran 2018
189.00 TL
Sepete Ekle
   
Cinsel Suçlar, uygulaması oldukça yoğun olan suçlardır. Mevzuatta yapılan değişikliklerin uygulamaya yansımalarının incelenmesi gereği nedeniyle bir ekip çalışması ürünü olan bu kitap...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Mayıs 2018
99.00 TL
Sepete Ekle
   
Karşılıksız yararlanma ve mühür bozma suçları uygulamada sıklıkla işlenen, birbirleriyle bağlantılı suçlardır. Kitapta, karşılıksız yararlanma ve mühür bozma suçlarının sistematik olarak dipnotlu...
 
 
Mustafa Öztürk, Ali Parlar
Mayıs 2018
79.00 TL
Sepete Ekle
   
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri, öğretide çapraz sorgu olarak da adlandırılan ve daha çok jüri sisteminin geçerli olduğu ülkelerde geniş uygulama...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Mayıs 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın konusu CMK'nun 289. maddesinde sayılan "hukuka kesin aykırılık halleri" oluşturmaktadır. CMK'nun 289. maddesinde dokuz bent halinde gösterilen hukuka kesin aykırılık hallerinden...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Mart 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası Suçlar; genel olarak uluslararası kamu vicdanını etkileyen suçlar olup, TCK'nun 76-80.maddeleri arasında düzenlenen Soykırım (TCK 76. md.), İnsanlığa Karşı Suçlar (TCK...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Ocak 2018
135.00 TL
Sepete Ekle
   
Ekip çalışması sonucu hazırlanan bu kitapta, ceza ve yargılama hukukumuzda uygulama bakımından önem arz eden etkin pişmanlık, gönüllü vazgeçme ve şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Ocak 2018
215.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk düzeni kişilere belli durumlarda belirli kurallara uyma, özen gösterme ve dikkat etme görevi yüklemiş. Bu nedenle TCK'nun 22. maddesinde Taksir, "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta TCK'nun "Adliyeye Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan suçlardan Ceza İnfaz Sürecinde İşlenen bazı suç tipleri inceleme konusu yapılmış. Kitapta Ceza İnfaz Sürecinde İşlenen Suçlar...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Ekim 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
   
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda "Adliyeye Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan suçların spesifik alt başlıklar halinde incelendiği kitap serisin devamını oluşturan bu çalışmada TCK'nun 277-288...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Ekim 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, TCK'da "Adliyeye Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan 289 ve 290. maddelerde tanımlanan "Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma - Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması Suçları...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Haziran 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Ceza Kanununun Özel Hükümler başlıklı ikinci kitabın IV. Kısım İkinci Bölümünde «Adliyeye Karşı Suçlar» arasında düzenlenen İftira, Yalan Tanıklık, Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık,...
 
 
Mustafa Öztürk
Mayıs 2014
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, özelde coğrafya eğitimi genelde ise sosyal bilimler alanında çalışma yapan araştırmacılara yönelik hazırlanmıştır. Örnekler genellikle coğrafya eğitiminden seçilmiş olmakla birlikte, farklı...
 
 
 22 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.