Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 67 ürün | 1-20    Sıralama
 
Ali Parlar
Nisan 2019
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza yargılaması ile ilgili usul hükümlerinin özet bilgi şeklinde sunulduğu, CMK'nun sistematiğine ve maddelerine göre doktrin ve uygulamaya ilişkin açıklamaların yer aldığı Ceza Muhakemesi...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Ekim 2018
159.00 TL
Sepete Ekle
   
"Adliyeye Karşı Suçlar" başlığı altında tanımlanan suçlarla yasa koruyucu adliyenin her türlü dış müdahalelerden korunmasını ve adalete olan güven duygusunun sağlanmasını amaçlamış. Kitapta...
 
 
Hadi Salihoğlu, Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Temmuz 2018
265.00 TL
Sepete Ekle
   
İlk derece mahkemesi kararının kesinleşmiş olup olmadığına göre, başvurulacak kanun yolları olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İtiraz, istinaf ve...
 
 
Ali Parlar, Yekta Çobanoğlu
Haziran 2018
110.00 TL
Sepete Ekle
   
"Uygulamada Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" adlı bu kitap tam bir ekip çalışması ürünü olup, kitapta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 132-140. maddelerinde yer alan "Özel...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Haziran 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Cinsel Suçlar, uygulaması oldukça yoğun olan suçlardır. Mevzuatta yapılan değişikliklerin uygulamaya yansımalarının incelenmesi gereği nedeniyle bir ekip çalışması ürünü olan bu kitap...
 
 
Ali Parlar, Yekta Çobanoğlu
Mayıs 2018
99.00 TL
Sepete Ekle
   
Güveni kötüye kullanma suçunu oluşturan eylemler, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin gerçeği olan güven ve itimadı ihlal ettiğinden, bir suç tanımıyla mülkiyetin korunması...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Mayıs 2018
99.00 TL
Sepete Ekle
   
Karşılıksız yararlanma ve mühür bozma suçları uygulamada sıklıkla işlenen, birbirleriyle bağlantılı suçlardır. Kitapta, karşılıksız yararlanma ve mühür bozma suçlarının sistematik olarak dipnotlu...
 
 
Mustafa Öztürk, Ali Parlar
Mayıs 2018
79.00 TL
Sepete Ekle
   
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri, öğretide çapraz sorgu olarak da adlandırılan ve daha çok jüri sisteminin geçerli olduğu ülkelerde geniş uygulama...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Mayıs 2018
165.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın konusu CMK'nun 289. maddesinde sayılan "hukuka kesin aykırılık halleri" oluşturmaktadır. CMK'nun 289. maddesinde dokuz bent halinde gösterilen hukuka kesin aykırılık hallerinden...
 
 
Ali Parlar
Nisan 2018
64.72 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ali Parlar, Azmi Kızılkaya
Mart 2018
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Uygulaması oldukça yoğun olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları adlı bu kitapta; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları (TCK md. 188-189), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde...
 
 
Hadi Salihoğlu, Ali Parlar
Mart 2018
189.00 TL
Sepete Ekle
   
Sahtecilik suçları ceza hukuku uygulamasında sık karşılaşılan suçlar olması nedeniyle ekip çalışması ürünü olan bu kitapta, parada, mühürde ve belgede sahtecilik suçlarına ilişkin ilgili yasa...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Mart 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası Suçlar; genel olarak uluslararası kamu vicdanını etkileyen suçlar olup, TCK'nun 76-80.maddeleri arasında düzenlenen Soykırım (TCK 76. md.), İnsanlığa Karşı Suçlar (TCK...
 
 
Ali Parlar
Şubat 2018
75.00 TL
Sepete Ekle
   
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu diğer suç tiplerinde olduğu gibi hırsızlık suçlarında da önemli değişiklikler getirmiş. Yasanın yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihinden sonra yapılan mevzuat...
 
 
Ali Parlar
Şubat 2018
50.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ali Parlar
Ocak 2018
165.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın ikinci baskısından sonra gerek TCK'da ve gerekse Ceza Sistemini oluşturan temel yasalarda yapılan önemli değişiklikleri de mevzuat ve açıklama bakımından içerecek şekilde TCK'nın...
 
 
Ali Parlar, Eray Utku
Ocak 2018
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Tam bir ekip çalışması sonucu hazırlanan bu kitap, uygulamada sık rastlanan Tehdit(TCK md. 106); Konut Dokunulmazlığının İhlali (TCK md. 116, 119) ve Mala Zarar Verme (TCK md....
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Ocak 2018
135.00 TL
Sepete Ekle
   
Ekip çalışması sonucu hazırlanan bu kitapta, ceza ve yargılama hukukumuzda uygulama bakımından önem arz eden etkin pişmanlık, gönüllü vazgeçme ve şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını...
 
 
Ali Parlar, Mustafa Öztürk
Ocak 2018
215.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk düzeni kişilere belli durumlarda belirli kurallara uyma, özen gösterme ve dikkat etme görevi yüklemiş. Bu nedenle TCK'nun 22. maddesinde Taksir, "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık...
 
 
Ali Parlar
Ocak 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
 67 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019